رزرو آنلاین پروازهای داخلی و خارجی
.
دوشنبه 5 فروردین 1398 ** 05/01/1398

معرفي
آبشار ايگواسو- در مرز برزيل و ارژانتين - يكي از چشم اندازهاي خيره كننده امريكاي لاتين است. اين ابشار باشكوه داراي دو بخش است كه هركدام از صدها آبشار درست شده اند. در واقع، ريزشگاه رودخانه ايگواسو پله پله است و هر پله با ديگران به لحاظ شكل و اندازه فرق دارد و اين گوناگوني، طرحهاي بديعي را رقم ميزند. ۲۷۵ آبشار ريز و درشت در كنار هم چنان صحنه شگرفي را ميسازند كه هر بيينده اي را به تماشا و تحسين وا ميدارد. بد نيست بدانيد آبشار ايگواسو با گسترهٔ ۲٬۷ كيلومتري خود ۳ برابر آبشار نياگارا - در آمريكاي شمالي - وسعت دارد و از آبشار ويكتوريا -در آفريقا - نيز بسيار بزرگتر است.